Оценка за настоящата година в сравнение с предишната