Нашите ресурси

Телефонно студио

Зала за фокус групи и наблюдение с едностранно огледало

Съвместима платформа за онлайн и офлайн проучвания /АРОС/

Провеждане на интервюта с регистриране на информацията на таблет /TAPI/