Екип

Боряна Димитрова

Управител

Социолог с дългогодишна практика в социалните и политически проучвания. Ръководител на електоралните и социално-политическите изследвания на Алфа Рисърч, с многобройни публикации в български и чуждестранни издания.

Доктор по социология, специализирала политическа и електорална социология в CNRS, Франция  и нови методи в социалните науки в Йейл, САЩ. 

Геновева Петрова

Управител

Част от екипа на агенцията от нейното създаване. Ръководи и координира работата на изследователския екип. Отговаря за международните проекти  в областта на маркетинговите проучвания.

Магистър по политически науки от СУ “Св. Климент Охридски”, с множество публикации по въпросите на местното самоуправление, европейската интеграция и политическите нагласи.

Павел Вълчев

Ръководител отдел „Терен”

Ръководител на отдел „Терен” от 1999г. Координира работата на 27-те регионални супервайзъри и анкетьорската мрежа. Организира и модерира фокус групи. Автор на ръководството “Светът на анкетите – предизвикателства и възможности”.

Магистър по социология от СУ “Св. Климент Охридски”. Работил е в Българското сдружение за честни избори и граждански права, като наблюдател към ОССЕ и като лектор за обучение на наблюдатели.

Ваня Георгиева

Старши изследовател

Участва в разработването и реализирането на социалните проучвания на агенцията, мониторинг, оценка на въздействието и ефективността на публични политики, специализация в областта на интеграцията на уязвими групи. Специализация в областта на качествените методи.

Бакалавър по социология и магистър от програма „Градски изследвания” в СУ „Св. Климент Охридски.

Елена Лилова

Старши изследовател

Участва в изработването и реализирането на социалните изследвания на агенцията, специализация в областта на институционалните проучвания, корпоративни политики, обществени нагласи. Богат опит в качествените проучвания.

Бакалавър по социология и магистър от програма „Градски изследвания” в СУ „Св. Климент Охридски.

Петър Железчев

Изследовател

Участва в изработването и реализацията на маркетинговите проучвания на агенцията в областта на бързооборотните стоки и доставчици на услуги. Програмира и следи организацията на проучванията с таблети /TAPI/.

Бакалавър по политология от УНСС. Магистър по социология в СУ„Св. Климент Охридски“.

Нели Динева

Изследовател

Участва в разработването и реализирането на социалните изследвания на агенцията, оценка на въздействието и ефективността на проекти и програми, специализация в областта на образованието и интеграцията на уязвими групи.

Бакалавър по социология  и магистър по „Европейски проекти“ в СУ„Св. Климент Охридски“.

Валентин Вълканов

Изследовател

Участва в разработването и реализирането на социалните и маркетингови изследвания на агенцията, обществени нагласи, медийни и корпоративни изследвания, с опит в областта на качествените методи.

Бакалавър по социология към „Нов Български Университет“. Магистърска програма „Социално предприемачество“ към „Нов Български Университет“.

Силвия Тодорова

Ръководител отдел „Статистически анализ и обработка на данни” 

Отговаря за организацията и реализацията на статистическите процедури и дейности в проектите на агенцията – изработване на извадки, обработка на данни, математико-статистически модели и верификация на данни.

Бакалавър по "Приложна математика" и магистър по "Вероятности и статистика" в СУ “Св.Климент Охридски”. 

Любомир Иванов

Статистик

Отговаря за статистическите процедури и дейности в проектите на агенцията – изработване на извадки, обработка на данни, математико-статистически модели и верификация на данни.

Магистър по „Икономическа социология“ от УНСС.

Антония Банчева

Специалист Обработка на данни

Отговаря за обработката на данни, изготвяне и графично оформление на продуктите на агенцията.

Бакалавър по “Социология” и магистър по “Трудови пазари и развитие на човешките ресурси”, СУ “Св. Климент Охридски”.

Ани Николова

Специалист Икономически проучвания

Отговаря за събирането и анализа на вторична информация, необходима за икономическите и социални проучвания на Алфа Рисърч.  Организира екипите за логически оглед, кодиране и контрол над полевата дейност. Присъединява се към екипа на Алфа Рисърч след дългогодишна работа за НСИ.

Магистър по "Икономика на търговията", УНСС.

Галина Пейкова

Специалист Качествени проучвания

Координира екипа от интервюери за дълбочинни интервюта. Отговаря за скрининга и рекрутирането на участници във фокус групи, както и за логическия оглед на данните.

Кирил Мазнев

Специалист Количествени проучвания

Координира и участва в процеса по кодиране и въвеждане на данни от количествени проучвания.

Стефка Маркова

Офис мениджър

Десислава Атанасова

Счетоводител