?>

Екип

Боряна Димитрова

E-Mail: b.dimitrova@alpharesearch.bg

Управител

Социолог с дългогодишна практика в социалните и политически проучвания. Ръководител на електоралните и социално-политическите изследвания на Алфа Рисърч, с многобройни публикации в български и чуждестранни издания.

Доктор по социология, специализирала политическа и електорална социология в CNRS, Франция  и нови методи в социалните науки в Йейл, САЩ. 

Геновева Петрова

E-Mail: g.petrova@alpharesearch.bg

Управител

Част от екипа на агенцията от нейното създаване. Ръководи и координира работата на изследователския екип. Отговаря за международните проекти  в областта на маркетинговите проучвания.

Магистър по политически науки от СУ “Св. Климент Охридски”, с множество публикации по въпросите на местното самоуправление, европейската интеграция и политическите нагласи.

Павел Вълчев

E-Mail: p.valchev@alpharesearch.bg

Директор "Изследвания и Бизнес развитие"

Част от екипа на агенцията от 1999г.

Участва в разработването и реализирането на маркетинговите и социално-политическите проекти на агенцията. Специализация в изследване на потребителските нагласи, поведение и бизнес ту бизнес пазарни проучвания. Задълбочена експертиза в качествените методи и иновативни техники.

Дългогодишен опит в изготвяне на стратегически анализи и оценки на политики.

Магистър по социология от СУ “Св. Климент Охридски”. Работил е в Българското сдружение за честни избори и граждански права, като наблюдател към ОССЕ и като лектор за обучение на наблюдатели. Автор на ръководството “Светът на анкетите – предизвикателства и възможности”.

Ваня Георгиева

E-Mail: v.georgieva@alpharesearch.bg

Старши изследовател

Участва в разработването и реализирането на социалните проучвания на агенцията, мониторинг, оценка на въздействието и ефективността на публични политики, специализация в областта на интеграцията на уязвими групи. Специализация в областта на качествените методи.

Бакалавър по социология и магистър от програма „Градски изследвания” в СУ „Св. Климент Охридски.

Елена Лилова

E-Mail: e.lilova@alpharesearch.bg

Старши изследовател

Участва в дизайна и реализирането на имиджови, корпоративни и потребителски проучвания на бързооборотните стоки и услугите. В полето на социалните изследвания, има специализация в областта на институционалните проучвания, обществените нагласи, културните практики и политики. Богат опит в качествените проучвания.

Бакалавър по социология и магистър от програма „Градски изследвания” в СУ „Св. Климент Охридски.

Стойчо Босев

E-Mail: s.bosev@alpharesearch.bg

Старши изследовател

Участва в разработването и реализирането на маркетинговите и социално-политическите проекти на агенцията. Интереси в полето на количествените методи и подходи при набиране на информация. Със значителен опит в сферата на бизнес анализите и устойчивото развитие.

Бакалавър по политология в СУ „Св. Климент Охридски“

Силвия Тодорова

E-Mail: s.todorova@alpharesearch.bg

Ръководител отдел „Статистически анализ и обработка на данни” 

Отговаря за организацията и реализацията на статистическите процедури и дейности в проектите на агенцията – изработване на извадки, обработка на данни, математико-статистически модели и верификация на данни.

Бакалавър по "Приложна математика" и магистър по "Вероятности и статистика" в СУ “Св.Климент Охридски”.

Антония Банчева

E-Mail: a.bancheva@alpharesearch.bg

Специалист Обработка на данни

Отговаря за обработката на данни, изготвяне и графично оформление на продуктите на агенцията.

Бакалавър по “Социология” и магистър по “Трудови пазари и развитие на човешките ресурси”, СУ “Св. Климент Охридски”.

Ани Николова

E-Mail: a.nikolova@alpharesearch.bg

Икономист

Старши експерт - отдел "Терен"

Отговаря за събирането и анализа на вторична информация, необходима за икономическите и социални проучвания на Алфа Рисърч.  Организира екипите за логически оглед, кодиране и контрол над полевата дейност. Организира хода на интервюиране и изпълнение на извадките при работата по проекти в кол центъра (CATI). Проследява електронния обмен на данни при работа с таблети (CAPI) и онлайн проучвания (CAWI). Присъединява се към екипа на Алфа Рисърч след дългогодишна работа за НСИ.

Магистър по "Икономика на търговията", УНСС.

Мариела Райкова

E-Mail: m.raykova@alpharesearch.bg

Старши експерт - отдел "Терен"

Координира и ръководи работата на супервайзорската и анкетьорската мрежа на агенцията в цялата страна. Отговаря за планиране на цялостната дейност по събиране, кодиране и контрол на първичните данни от провежданите проучвания. Организира хода на интервюиране и изпълнение на извадките при работата по проекти в кол центъра (CATI). Проследява електронния обмен на данни при работа с таблети (CAPI) и онлайн проучвания (CAWI).

С дългогодишен опит в управлението на данни и оперативни екипи в кол център индустрията.

Галина Пейкова

Специалист Качествени проучвания

Координира екипа от интервюери за дълбочинни интервюта. Отговаря за скрининга и рекрутирането на участници във фокус групи, както и за логическия оглед на данните.

Стефка Маркова

E-Mail: s.markova@alpharesearch.bg

Офис мениджър

Десислава Атанасова

E-Mail: d.atanasova@alpharesearch.bg

Счетоводител