?>

Ценности и социална отговорност

Работейки над 20 години в променяща се социална и конкурентна бизнес среда,  екипът на Алфа Рисърч се ръководи от ценностите на свободната, независима и отговорна изследователска дейност, позволяваща на гражданите, институциите и предприемачите да  вземат информирани и полезни решения:

 • обективност
 • почтеност
 • защита на личните данни
 • постоянно професионално развитие
 • решения, основани на достоверни данни и задълбочени анализи
 • методологическа прецизност
 • новаторски дух

Респектът към респондентите, клиентите и сътрудниците е водещ във всяко наше проучване.

В  ежедневната си дейност  се придържаме стриктно  към  Кодекса на изследователите на ESOMAR    

За нас социалната отговорност е част от мисията ни да подпомагаме разбирането и по-доброто развитие на нашето общество. Вярваме в професионализма, дълга и отговорността, които имаме към хората. Затова: 

 • Единствено Алфа Рисърч осигурява чрез сайта си открит публичен достъп до дългогодишния тренд на всички основни социални и политически индикатори, които агенцията следи.
 • Предоставяме про боно за научни и образователни цели резултатите от неконфиденциални проучвания.
 • Участваме в лекционни курсове за студенти и специалисти, които повишават тяхната експертиза в областта на маркетинга и социологията.
 • Подпомагаме усилията на екипа на Дом „Добро сърце“, гр. Перник за интеграция и пълноценен живот на децата с интелектуални затруднения.