?>

Сектори

От своето създаване през 1997г., Алфа Рисърч се наложи като една от водещите агенции за социални и политически проучвания в България. Тази най-публична част от работата ни изгради високия авторитет на компанията, който се стремим да защитаваме с всеки следващ проект. Сред най-значимите направления в дейността на екипа са:

 • Електорални проучвания – Опитът от над 250 проучвания и собствената иновативна методология позволяват на Алфа Рисърч да предоставя на клиентите си задълбочени изследвания на политическите предпочитания и поведението на избирателите
 • Изследвания на изхода на избирателните секции (exit poll) и паралелни преброявания в деня на изборите
 • Ежеседмични проучвания с представителна панелна извадка за предаването «Референдум» на Българска национална телевизия
 • Дебати по методиката Deliberative Poll ®

Алфа Рисърч разви своята експертиза в маркетинговите проучвания успоредно с развитието на пазарните сегменти в България. Агенцията се утвърди като надежден партньор както за компаниите, работещи в България, така и за чужди партньори. Пазари, в които изградихме най-богат опит и реализираме най-голям брой проучвания: 

 • Финасов сектор: банки, застрахователни услуги, пенсионно осигуряване
 • Телекомуникации и информационни технологии
 • Фармация
 • Публични услуги 
 • Бързооборотни стоки
 • Туризъм
 • Строителство и продукти за строителството
 • Медии

Специализацията на екипа и натрупаният опит правят от Алфа Рисърч предпочитан партньор за:

 • Количествени проучвания (ad-hoc и tracking) 
 • Конджойнт анализ
 • Сегментационни изследвания
 • Пре-тестване и изследвания на ефективността на рекламни кампании
 • Тестове на концепции, продукти и реклама в студио и по домовете
 • Таен клиент
 • Онлайн проучвания на високостатусни потребители
 • Фокус групи и дълбочинни интервюта