Професионален опит

Алфа Рисърч притежава богат вътрешен и международен професионален опит в областта на социологията, маркетинга, статистиката, анализите и консултациите

  • 20 години опит в политическите и електорални проучвания, с най-точните прогнози на над двадесет национални, местни, европейски избори и национални референдуми.
  • Социални и комуникационни проучвания
  • Оценка и анализ на въздействието
  • Маркетингови проучвания и анализи на банковия и застрахователен пазар, ИТ сектора, телекомуникациите, фармацията, бързо оборотните стоки
  • Консултации, позволяващи на клиентите да получат максимална добавена стойност от проучванията
  • Изследвания и анализи на Алфа Рисърч са публикувани във всички големи български медии и информационни агенции, както и в редица реномирани чужди издания.