Присъединете се към нас

Алфа Рисърч предлага следните възможности:

  • Присъединяване към екипа на агенцията на позиции „Изследовател“ или „Специалист обработка на данни“.  Процедурата се стартира от мениджмънта на Алфа Рисърч. Ако желаете да представите своята кандидатура, можете да я изпратите на headoffice@alpharesearch.bg на вниманието на Геновева Петрова. При откриването на нови работни позиции с готовност ще я разгледаме.

  • Интервюери: Ако желаете да работите като сътрудник – интервюер на агенцията, моля, изпращайте своите заявки на  s.bosev@alpharesearch.bg на вниманието на Стойчо Босев.

  • Стажантски програми: Едномесечни летни стажове (юни - септември). Местата са ограничени. Ако искате да кандидатствате за стажантска програма, моля, изпратете своята кандидатура на headoffice@alpharesearch.bg на вниманието на Елена Лилова.