?>

Членство в професионални асоциации и сертификати за качество

Алфа Рисърч е член на:

  • ESOMAR

 

  • BAMOR


 

Агенцията притежава Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2015 (NQA, № 71935)