Членство в професионални асоциации и сертификати за качество

Алфа Рисърч е член на:

  • ESOMAR

 

  • BAMOR


 

Агенцията притежава Система за управление на в качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2015 (NQA, № 71935) 

http://alpharesearch.bg/userfiles/image/ISO%209001%20Reg%20Mark%20GIF-Col.gif