Изберете най-подходящото за вас проучване

Изберете едно или повече от най-търсените проучвания на Алфа Рисърч – бързи, точни, интелигентни, с оптимално съотношение „цена-качество“ и максимална принадена стойност:

  • Национален омнибус:  1000 респонденти, 18+, пряко стандартизирано интервю с таблети
  • Фокус групи с опитни модератори, възможност за наблюдение с едностранно огледало и задълбочен професионален анализ на резултатите
  • Таен клиент със специфичен профил клиенти за всеки отделен проект
  • Анализ по документи и вторичен анализ на отделна  социална сфера  или  производствен сектор
  • Оценка на въздействието на програми и политики.

За повече информация се свържете с нас: headoffice@alpharesearch.bg