?>

Изследователски решения

Алфа Рисърч е търсен и предпочитан партньор за анализи, консултации и цялостно осъществяване на следните изследователски решения:

  • Мониторинг на обществени нагласи 
  • Политически и електорални изследвания 
  • Оценка на въздействието на публични политики и комуникационни кампании 
  • Изследвания на ефективност и удовлетвореност от публичните услуги
  • Социален маркетинг 
  • Сегментационни проучвания
  • Проучвания на марките, продуктите и рекламната ефективност
  • Проучвания на удовлетвореността на клиентите
  • Анализи и консултации

 

В областта на маркетинга Алфа Рисърч предлага пълен набор от изследователски решения, съобразени с отделните етапи от жизнения цикъл на продукта. Базирайки се на познанията си за утвърдените и нови  маркетингови подходи, ние подхождаме индивидуално във всеки конкретен случай. Разработваме целия инструментариум на проучването. След реализацията му предаваме на Клиента задълбочен аналитичен доклад. Предоставяме консултации и препоръки. Целта ни е да осигурим максимална възвращаемост на инвестицията в  проучването.

В  областта на социалните проучвания се ползваме от опита и експертизата на работещите в агенцията водещи социолози, политолози и икономисти. Алфа Рисърч е доказала високата надеждност на изследователския си подход и прецизност на данните, които гарантира във всяко проучване. Всеки наш проект завършва със задълбочен анализ на проблема, тенденциите в развитието на социалните процеси, презентация и консултации.