?>

Оценка за дейността на председателя на Народното събрание