Количествени методи

Най-често използваните в практиката на Алфа Рисърч  количествени методи са:

  • Пряко стандартизирано интервю (PAPI - Pen and Paper Interview)
  • Омнибус (Omnibus) 
  • Пряко стандартизирано интервю с помощта на таблет (TAPI  - Tablet Assisted Personal Interview) 
  • Пряко стандартизирано телефонно интервю  (CATI - Computer Assisted Telephone Interview)
  • Стандартизирано онлайн интервю (СAWI – Computer Assisted Web Interview)