Радио аудитория

Параметри на изследването:

Реализация: Социологическа агенция Алфа Рисърч

Период на провеждане: Първо полугодие 2016

Представителност: Пълнолетното население на страната

Обем на извадката: N = 1000 ефективни интервюта

Максимално стандартно отклонение: +/- 3.2%

Метод на набиране на информацията: Пряко стандартизирано интервю 

Аудиторните дялове на медиите се отчитат на базата на два индикатора – предпочитания към заявената медия и време, в която тя е била следена. Формира се от броя на слушателите, посочили съответната радиостанция, като предпочитана или допълваща.