Проучване сред лица, идентифициращи се като етнически роми или живеещи в сходна на ромите ситуация - оценка на жилищните нужди

Юни - Юли, 2021

Настоящото количествено проучване е финансирано от Програмата за права, равенство и гражданство на Европейския съюз (2014 – 2020) и е реализирано от социологическа агенция Алфа Рисърч в периода 01 юни - 21 юли 2021г.

Изследването е част от проекта „Scale it up”, който се провежда в партньорство с Фондация „Тръст за социална алтернатива“, Фондация „Фонд за инвестиции в общността – Пещера“, Община Пещера и Община Дупница. То си поставя две основни цели: Първо, да предостави пълна, достоверна и надеждна картина за спецификите, социално-икономическия статус и основните предизвикателства пред хората, идентифициращи се като роми или живеещи в сходна на ромите ситуация. Второ, да установи нагласите им към жилищните условия и градоустройството в кварталите, в които живеят, както и готовността за действия по узаконяване на жилищата им.

Редица събития и факти от социалната реалност в България са сегрегирали ромското малцинство по начин, който създава предпоставки за оформянето на над 100 нерегламентирани селища със значително ромско население. За да се осигури максимално широка представителност, в рамките на проучването са реализирани 3830 интервюта с домакинства в такива населени места. Обхванати са 30 общини в 17 области (по NUTS III класификацията). По този начин резултатите от проучването са представителни за над 50 000 роми или хора, живеещи в сходна на ромите ситуация.

За да се запознаете с обобщените резултати от проучването, кликнете ТУК