ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ, АПРИЛ 2014

ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ, АПРИЛ 2014

 

За повече информация от проучването, натиснете следните два линка:

0414_Press_release_AlphaResearch.doc

0414_Public_Opinion_AlphaResearch.pdf