ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ, МАРТ 2014

ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ, МАРТ 2014

 

 
За повече информация от проучването, натиснете следните два линка:
0414_Press_release_AlphaResearch.doc
0414_Public_Opinion_AlphaResearch.pdf