Обществени нагласи към антисемитизма и езика на омразата – мнението на широката общественост и на еврейската общност

Проучването „Обществени нагласи към антисемитизма и езика на омразата“ е реализирано от Алфа Рисърч като част от проекта „Стратегическо сътрудничество между България и Норвегия в подкрепа на международните ангажименти на България за борба с антисемитизма и опазването на еврейското наследство“, който се изпълнява от Дипломатическия Институт към МВнР. Проучването се състои от два модула: 1/национална представителна извадка сред 1000 пълнолетни българи от цялата страна на възраст 18-55г. и 2/изследване сред еврейската общност в България, 100 ефективни интервюта. Реализирано е на терен в периода 5 – 21 февруари 2022г. Въпросникът  е предложен от Експертната група към проекта и съгласуван с Алфа Рисърч. Информацията е набрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети и посредством онлайн анкети.

За да се запознаете с основните изводи и презентацията от проучването, последвайте линковете по-долу:

ЗА ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ОСНОВНИТЕ ИЗВОДИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО, КЛИКНЕТЕ ТУК

ЗА ДА ОТВОРИТЕ ПРЕЗЕНТАЦИЯТА ОТ ПРОУЧВАНЕТО,КЛИКНЕТЕ ТУК