?>

Парламентарни избори, 04 Април 2021 / General Election, 04 April 2021

Април, 2021

Парламентарни избори, 04 Април 2021

Данни на социологическа агенция Алфа Рисърч от изборния ден - избирателна активност, данни от Exit poll, паралелно преброяване