Обществени нагласи към позицията на България относно започването на преговори на Република Северна Македония за членство в ЕС

Октомври, 2020

  • През последните няколко години отношенията между България и Република Северна Македония се характеризират с нарастваща интензивност на съвместни инициативи и събития в редица области като политика, култура, икономика и др. На 1 август 2017 г. беше подписан и Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Северна Македония. България е и една от страните, които активно отстояват каузата за присъединяването на страните от Западните Балкани към ЕС поради ползите, които подобно разширяване ще донесе за региона и ЕС – подобрена инфраструктура и цялостно икономическо развитие на Балканите, гаранция за сигурността и стабилността в този регион на Югоизточна Европа (ЮИЕ) и др. Същевременно, поради насложилите се исторически пластове, различни политически интереси през годините и провежданите политики на промяна на идентичността на част от населението в географския регион Македония, са налице сериозни разногласия между България и Република Северна Македония относно исторически факти, касаещи общата история, генезиса на езика и етническата идентичност. Това напрежение придобива особено силен политически израз в периода преди началото на преговорите за членство на Северна Македония в ЕС и евентуалната възможност България да наложи вето на този процес, ако не бъде постигнат компромис по спорните въпроси.

  • Алфа Рисърч проведе национално представително проучване сред 800 пълнолетни граждани от цялата страна на базата на стратифицирана по регион и тип населено място  извадка и подбор на респондентите по квота, възпроизвеждаща социално-демографската структура на страната. Информацията е събрана по телефона в периода 26-29 октомври 2020г. Проучването има за цел да регистрира нагласите на българските граждани относно позициите на България преди започването на преговори на Северна Македония с ЕС.

ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ЦЯЛОТО ИЗСЛЕДВАНЕ, ПОСЛЕДВАЙТЕ ТОЗИ ЛИНК