Проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19"

29 Септември 2020

На 28.09.2020г. Алфа Рисърч ООД  сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-22125-C01 с Министерство на икономиката  по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепата са за постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност на проекта: 9500.00 лв., от които 8075.00 лв. европейско и 1425.00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 28.09.2020 г. и е с продължителност 3 месеца.