?>

Мнозинство и малцинства

Българското общество се гордее с толерантността си към малцинствата. Най-често се изтъкват спасяването на евреите и  приютяването на арменците, но и отношенията на „комшулук“ с мюсюлманите. От друга страна, паметта за асимилацията на мюсюлмани през различни периоди и от различни управления чертае разграничителни линии между мнозинство и малцинство. Мнозинството е допълнително обременено и  от носталгията си към клишето „турско робство”, периодически реанимирана от различни политически актьори с различни политически цели.

Нагласите се променят, развиват се в една или друга посока, повлияни както от вътрешни, така и от външни фактори. Голямо влияние върху тях упражняват политиките на управляващото мнозинство, медийната пропаганда, но и достигналият високи нива глобален национализъм. Нарастващата ислямофобия, която все повече поставя знак на равенство между религия и идеология, между религиозни практики и терористични атентати, също има значение за промяната на нагласите. 

В синхрон с предварителните ни хипотези, нагласите към всяка етническа или религиозна група се различават. Именно това беше и  основната цел на проекта: да диференцира отношението към различните общности и причините за него, както и да проследи динамиката на това отношение в различни периоди от развитието на българското общество.

Проектът се осъществява със смесена методология:

  • количествено изследване с представителна извадка и стандартизирана анкета („Алфа Рисърч”) – завършен етап, чиито резултати обобщава настоящият доклад;
  • качествени изследвания с дълбочинни интервюта в нарочно избрани селища – етапът предстои.

 

Ръководител на проекта: Проф. Евгения Иванова д.н

Разработка на изследователския инструментариум: Проф. Евгения Иванова д.н., доц. д-р Боряна Димитрова /Алфа Рисърч/, д-р Ариф Абдуллах

Анализ - Проф. Евгения Иванова д.н

За да прочетете цялото изследване, последвайте този линк