Нагласи на столичани към адаптацията на бившата сграда на централната баня

Ноември 2018 

Гражданите на София се разделят на две големи групи в зависимост от запознатостта си с трансформирането на бившата Централна баня  в Музей на София:

  • общо 39% имат лични впечатления, или впечатления от техни познати;
  • 51% - или въобще не знаят, че има такъв музей, или са чували, но нямат дори косвени впечатления от него. Във втората група 29 на сто са тези, които въобще не са чували за такъв обект. Останалите, малко или много, имат някаква представа  за тази промяна.

Сред общо 18% лично посещавали музея огромното мнозинство, харесват адаптацията на сградата за музей. Мнението им е, че е добре историческата сграда да бъде съхранена по този начин, а 2% не одобряват подобно предназначение.

Когато въпросът за новите функции на сградата на бившата Централна баня се постави по принцип, безотносително към това, дали хората са посещавали мястото, или не, одобрението за трансформацията се запазва. Основната разлика е в това, че нараства делът на хората без мнение.

  • 65% са на мнение, че е добре сградата на бившата баня да придобие нови функции, като музей;

  • Според 54% е добре музейната експозиция да се разшири и във втората част на сградата.

Противниците и в двата случая са 8 на сто. Разликата и тук идва от по-големият дял хора „без мнение“, за които е трудно да преценят каква е тази втора част, каква трансформация изисква и пр.

Другата алтернатива - за възстановяване на банята в предишните й функции, трансформирайки я в модерен СПА комплекс  - среща по-сдържана подкрепа.

  • В съотношение 21% към 6% столичани не одобряват идеята, при липса на частен инвеститор, Столична община да инвестира в разкриването и стопанисването на СПА център във втората част на сградата. Делът на хората без мнение отново се запазва висок (29%).
  • Ако бъдат поставени пред алтернативата „СПА комплекс, или запазване на чешмите с безплатна минерална вода?“ – 80% от столичани категорично избират второто. 7% остават твърдите привърженици на СПА центъра.

Социалните групи, които не изразяват твърда позиция и се оттеглят в „без мнение“ са основно младите хора, тези с ниско образование и доходи, част от  по-възрастните. Представителите на т.нар. средна класа като правило заемат ясни позиции, неподкрепящи запазването на банята.

Около 40% от столичани твърдят, че са посещавали един или няколко пъти СПА центрове през последните шест месеца, което е доста висок пазарен потенциал. Въпреки това, към момента едва 15% заявяват желание да посещават СПА център в Централната баня. Средната цена, която тези желаещи биха заплатили, е 22,7 лева на човек.

Като цяло, преобладават нагласите за реставрация и трансформация и на втората част на бившата баня в музейно пространство. Посещавалите музея на София харесват адаптацията на сградата.

Характеристики на проучването:

Проучването е национално представително за пълнолетното население на гр. София и е реализирано в периода 09 – 16 ноември 2018г., чрез пряко стандартизирано интервю лице-в-лице, сред извадка от 802 души, формирана по метода на стратифицираната двустепенна извадка по район на столицата с квота въз основа на признаците възраст, пол и образование.