ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ, МАРТ 2018

ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ, МАРТ 2018

 

За повече информация от проучването, натиснете следните два линка:

0318_Alpha_Research_Public_opinion

0318-Alpha_Research_Public_Opinion