ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ КЪМ МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМА СЪС ЗАМЪРСЕНИЯ ВЪЗДУХ В СОФИЯ

ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ КЪМ МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМА СЪС ЗАМЪРСЕНИЯ ВЪЗДУХ В СОФИЯ, ЯНУАРИ 2018

 

 

За повече информация от проучването, натиснете следните два линка:

0118_Press_release_Sofia_Air.doc

0118_Sofia_Air_Public_Opinion.pdf