ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ, ДЕКЕМВРИ 2017

ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ, ДЕКЕМВРИ 2017

 
 

За повече информация от проучването, натиснете следните два линка:

1217_Alpha_Research_Public_opinion.doc

1217-Alpha_Research_Public_Opinion.pdf