ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ, СЕПТЕМВРИ 2017

ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ, СЕПТЕМВРИ 2017

 
 
За повече информация от проучването, натиснете следните два линка:

0917_Alpha_Research_Public_Opinion.doc

0917-Alpha_Research_Public_Opinion.pdf