ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТ „НАГЛАСИ НА МЮСЮЛМАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – 2016”

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТ „НАГЛАСИ НА МЮСЮЛМАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – 2016”

 
За повече информация от проучването, натиснете следните два линка: