СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИ ПРОФИЛ НА ГЛАСУВАЛИТЕ В ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ 2017

СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИ ПРОФИЛ НА ГЛАСУВАЛИТЕ В ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ 2017


 
За повече информация, натиснете следният линк:
EXIT_POLL_AR_demography_0317.xls