ЕЛЕКТОРАЛНИ НАГЛАСИ НА ФИНАЛА НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ

ЕЛЕКТОРАЛНИ НАГЛАСИ НА ФИНАЛА НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ

 
За повече информация от проучването, натиснете следният линк:
0317-Public_Opinion_Alpha_Research.doc