ПРЕЦИЗНОСТ, ОБЕКТИВНОСТ И ТОЧНОСТ НА ПРОГНОЗИТЕ НА АЛФА РИСЪРЧ ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ И НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ

 

ПРЕЦИЗНОСТ, ОБЕКТИВНОСТ И ТОЧНОСТ НА ПРОГНОЗИТЕ НА АЛФА РИСЪРЧ ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ И НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ

 

В продължение на вече 17 години, Алфа Рисърч проследява периодично обществено-политическите нагласи на българските граждани и съвместно с БНТ, Нова телевизия и БНР реализира проучвания – exit poll и паралелно преброяване – в 18 проведени през този период избори и национални референдуми.

 

При Президентските избори и Национален референдум 2016г., проучванията на Алфа Рисърч за пореден път се откроиха с изключителна точност, прецизност и обективност – както в периода преди и по време на кампанията, така и в самия изборен ден.

 

Предизборните проучвания на Алфа Рисърч очертаха ясно тенденциите към нарастващи притеснения сред обществото по проблемите на сигурността, притока на бежанци, работата на съдебната система, външно-политическите приоритети. Въз основа на тях агенцията открои основни трендове в нагласите на избирателите в хода на кампанията:

·         Сближаване на позициите на водещите кандидати

·         Ръст на националистически и анти системен вот

·         Преориентиране на избиратели от кандидати вляво с по-малка подкрепа към Р. Радев

 

Алфа Рисърч беше единствената агенция, която проучи и оповести публично обществените нагласи към Националния референдум и още преди деня на провеждането му очерта тенденции към:

·         Активност, близка до необходимата за задължителност на резултата граница

·         Противоречивост в мненията и слаба информираност за мажоритарната избирателна система, задължителното гласуване и държавните субсидии за партиите

·         Доминираща подкрепа за поставените на гласуване предложения

 

Проучванията на Алфа Рисърч в изборния ден на първи и втори тур постигнаха изключително висока точност до окончателните резултати, както в числовите стойности, така и в порядъка/подреждането на отделните кандидат-президенти и позиции в референдума:

 

 

 

В изборния ден на двата тура чрез проведените exit poll и паралелни преброявания Алфа Рисърч отново се открои с максимално точни прогнози, получени във възможно най-кратко време. Това позволи на медийните ни партньори от БНТ, Нова телевизия и БНР да излъчат първи прогнозни резултати от своя ефир. В допълнение към exit poll проучването бе представен и начина на гласуване по най-важните социално-демографски разрези – възраст, тип населено място, образование, електорални предпочитания, които дадоха възможност за интересни социологически и политологични коментари.