ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ, СЕПТЕМВРИ 2016

ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ, СЕПТЕМВРИ 2016


 
За повече информация от проучването, натиснете следните два линка:
0916-Press_release_Alpha_Research.doc
0916_Alpha_Research_Public_Opinion.pdf