ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ, ЮНИ 2016

 ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ, ЮНИ 2016

 
 
За повече информация от проучването, натиснете следните два линка:
0616-Press_release_Alpha_Research.doc
0616_Alpha_Research_Public_Opinion.pdf