ПРЕХОДЪТ: МИТОВЕ И ПАМЕТ, 25 ГОДИНИ ПО-КЪСНО

ПРЕХОДЪТ: МИТОВЕ И ПАМЕТ, 25 ГОДИНИ ПО-КЪСНО

 

За повече информация от проучването, натиснете следните два линка:

Prehod_press_release_AR_09112014.doc

Prehod_press_release_091114.pdf