СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИ ПРОФИЛ НА ГЛАСУВАЛИТЕ В ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ 2014

 

Натиснете следния линк:

AR_EXIT_POLL_DEMOGRAPHY_051014.xls