ЕЛЕКТОРАЛНИ НАГЛАСИ НА ФИНАЛА НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ

ЕЛЕКТОРАЛНИ НАГЛАСИ НА ФИНАЛА НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ

 
 
За повече информация от проучването, натиснете следния линка:
0914_Press_release-Parliament_elections.doc