СОЦИАЛНО ДЕМОГРАФСКИ ПРОФИЛ НА ГЛАСУВАЛИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014

 

 

Натиснете следния линк:

AR_EXIT_POLL_DEMOGRAPHY.xls