ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ, ФЕВРУАРИ 2014

ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ, ФЕВРУАРИ 2014

 

За повече информация от проучването, натиснете следните два линка:
0214_Press_Release_Alpha_Research.doc

0214_Public_Opinion_Alpha_Research.pdf