Последици от войната в Ирак: повече върху икономиката на страната, отколкото върху собствения бизнес

Геновева Петрова

Една от най-важните теми около кризата в Ирак е свързана с икономическите последици от войната. Правителството предварително заяви, че при бързо приключване на военните действия, българската икономика ще претърпи минимални последствия (като например незначително нарастване на инфлацията), които няма да имат сериозно отражение върху общото й състояние.
Подобно на общественото мнение обаче, сред бизнеса преобладава несъгласие с управляващите. Поради което и оценката му за позицията на правителството по кризата е преобладаващо негативна (62%).

Сред фирмите доминира песимистична нагласа за икономическите последствия от войната. Опасенията за негативен ефект са насочени предимно към общото икономическо положение - мнението, че войната ще има отрицателни последствия върху икономиката на страната споделят 74%. Позитивни са очакванията на 14 на сто от анкетираните бизнесмени.Като най-големи песимисти за общото икономическо състояние се оформят представителите на две групи: бранш промишленост и фирмите, чиято дейност е ориентирана към външния пазар. Докато колегите им от браншовете транспорт, услуги, комуникации, както и работещите приоритетно за вътрешния пазар се открояват като едни от най-големите оптимисти.

На едно по-конкретно равнище - последствията за собствения бизнес - и песимизмът, и оптимизмът са в по-малки граници. Значителна част от фирмите смятат, че войната няма да има пряко отражение върху бизнеса им. И тук негативна нагласа споделят преди всичко ръководителите на промишлени предприятия. Работещите в сферите транспорт, услуги и комуникации продължават да са сред най-оптимистично настроените, а колегите им от браншовете строителство, търговия, хотелиерство и ресторантьорство в по-голяма степен смятат, че бизнесът им ще остане незасегнат от Иракската криза.

На фона на преобладаващо негативната нагласа, огромното мнозинство от фирмите (88%) твърдят, че не изготвят специални "военновременни" стратегии. Единствено ориентираните към външния пазар проявяват по-съществена активност в това направление.В този смисъл, общият песимизъм на бизнеса за икономическите последици от войната върху българската икономика остава на декларативно равнище. Той е подкрепен повече с политически, отколкото с икономически аргументи. Политически, защото негативна нагласа имат изключително фирмите, които не одобряват позицията на правителството по Иракската криза, а позитивна - подкрепящите я.

А пасивността в предприемането на мерки за неутрализиране на евентуални негативни последици е индикатор за относително спокойствие и липса на пресметнати икономически загуби.Цитираните данни са от проучване "Мнението на тези, които взимат решения" проведено сред представители на бизнеса, висша администрация и свободни професии в страната, през периода 20 - 26 март 2003 година. Проучването е съвместна инициатива на вестниците Дневник и Капитал и социологическа агенция Алфа Рисърч.