Малкият и среден бизнес за приоритетите на правителството

Мнението на тези, които взимат решенияАна Томова

Един от основните приоритети на българската икономическа политика в последните години е привличането на чужди инвеститори. 47% от собствениците на малки и средни предприятия в България смятат, че това рефлектира негативно върху собствените им интереси. Най-честите мотиви за опасенията им са неконкурентоспособността на малките фирми по отношение на предприятията с външни капитали (14%), още 2% посочват, че това би могло да доведе дори до монопол в някои отрасли. 8.5% критикуват правителството, че вместо да предоставя преференции и да изразходва средства за привличане на инвеститори, би могло да отдели тези пари за подпомагане на малките български предприятия. 2.4% виждат опасност за българската икономика като цяло, тъй като "предприятия с дългогодишна традиция, преминават под управлението на външни кредитори".
Значително по-малко (30%) са управителите на малки частни фирми, които подкрепят опитите на правителството да стимулира навлизането на чужди инвеститори в страната. Най-често споменаваният положителен ефект, очакван от дребния бизнес, е общото подобряване на икономическото състояние на държавата. 10% посочват, че чуждите инвестиции ще доведат до откриване на нови работни места, повишаване на жизнения стандарт на населението и от там - платежоспособността на собствените им клиенти. 4.5% от мениджърите на малки и средни предприятия акцентират върху навлизането на нови технологии и ноу-хау от чужбина, както и развитието на пазарните отношения като цяло. Едва 9% са фирмите, които виждат в усилията на правителството възможност за собствено развитие - с лични проекти или като подизпълнители. Най-често това са представителите на средни по големина предприятия.

Не само чуждите инвеститори се възприемат негативно от дребния бизнес в България. Така например пакетът от мерки, предложен от правителството през октомври за стимулиране на бизнес средата, също не привлича вниманието на малките фирми. 35% от тях не са запознати с нито едно от десетте предложения. 54% смятат, че мерките подпомагат големите предприятия и икономическото състояние на страната като цяло, а едва 2% са на мнение, че стимулират малките фирми. Затова и цялостното отношение на дребните собственици към икономическата политика на правителството е в голяма степен негативно. 71% са на мнение, че правителството не прави почти нищо за малките и средни предприятия. 13% са категорични, че действията на кабинета имат дори негативни последици, а едва 11% посочват, че е налице положителен ефект.Цитираните данни са от проучване "Мнението на тези, които взимат решения", проведено сред представители на малкия и среден бизнес в страната, през ноември 2002 година. Проучването е съвместна инициатива на вестниците Дневник и Капитал, и социологическа агенция Алфа Рисърч.