Поводите за национално самочувствие на българина са в историята

Геновева Петрова

Всеки народ има своите източници на национално самочувствие. В определени периоди той е горд да носи името си, в други - се срамува. За някои българи, например, последните години преминаха в редуване на фланелки с надписите "Горд съм, че съм българин" и "Срам ни е от вас". И това отразява съвсем точно степента на националното самочувствие: обществото е разделено на две почти равни части по въпроса трябва ли да се гордее или да се срамува от "българското". По-изявени изразители на негативните нагласи са най-младите, учащите се и безработните, а на позитивните - по-възрастните поколения.

Ясна разделителна линия е налице и по отношение на поводите за национално самочувствие. Славата е в миналото, упадъкът - в настоящето. И трите най-важни за българите източници на национална гордост са все в по-далечното или по-близко минало: за 52% това е създаването на славянската писменост и Златния век на българската култура, за 42% - освобождаването от османско владичество, за 40% - спасяването на българските евреи през Втората световна война, 33% - интелигентността и трудолюбието на българина.Тази йерархия свидетелства за някои основни ценности на българите - традиционното уважение към образованието и културата, продължаващата привързаност към кирилицата, дори и в епохата на все по-честата употреба на латиницата в глобализиращата се комуникация, толерантността между етносите, която е предпоставка за всеки културен възход.

Паралелно с това обаче, ако Паисий Хилендарски днес зададеше въпроса си "О, неразумни юроде, поради що се срамиш да се наречеш българин?", той щеше да получи изключително категоричен отговор: 73% - поради престъпността, 69% - поради бедността и безработицата, 65% - поради корупцията. Като резултат от проблемите в ежедневието, за мнозинството българи духовното рядко надхвърля рамките на официалните празници. Едва 18% смятат, че тежкото състояние на културата в момента може да бъде повод за накърнено национално самочувствие.

Или иначе казано, днес българинът има защо да облече фланелка и с двата надписа. Предизвикателството е, ще успее ли днешният ден да произведе събития, които да дадат повод на следващите поколения, да заявят "горд съм, че съм българин"...
Данните са от представително за пълнолетното население на страната изследване, проведено от агенция Алфа Рисърч през май 2002 г.