Правителството не печели от отстъпки пред фонда

Боряна Димитрова

Съвместните обиколки из страната на бившия вицепремиер и икономически министър Александър Божков и популярната представителката на МВФ за България Ан Макгърк изглежда ще останат в съзнанието на хората като единственият период на любов между фонда и България. Широкото обществено мнение винаги е посрещало с недоволство налаганата от фонда политика в областта на доходите и цените, а бизнесът - данъчната политика.

В една такава тясно специализирана област като икономическата не може да се говори за висока компетентност на обществените оценки, а още по-малко - за действие под диктата на тези оценки. Безспорно е обаче, че всяко правителство трябва да положи максимални усилия, за да убеди общественото мнение в правилността на водената от него политика, преговори и постигнати резултати. В противен случаи негативите обира то, а не преследващият своите интереси международен валутен фонд.Поредният кръг от преговори с фонда стартира при две много категорични обществени доминанти:
На първо място, че МВФ се опитва да налага неприемливи за България условия (51%). 21% смятат, че преговорите се водят равнопоставено и едва 6% - че българското правителство налага на фонда неприемливи условия.

В резултат, общественото мнение е убедено, че правителството трябва твърдо да отстоява позициите си, дори и с риск да не се стигне до споразумение (50%). Обратната теза - "споразумение на всяка цена, при отстъпление в позициите" споделят 30% от анкетираните.И в двата случая това са оценките не само на мнозинството от гражданите, засегнати пряко от мерки като увеличаване цените на парното и тока, замразяване на доходите и пр., но и на икономически активното малцинство, което би могло да промени скоростта на икономическите обороти. Частните собственици, самостоятелните земеделски стопани и хората със свободни професии са социалните групи, които в най-висока степен споделят тезата за необходимостта правителството да отстоява мерки, свързани със стимулирането на икономическия растеж и предприемаческата активност.

За момента мнозинството от българите са убедени, че екипът, който води преговори с фонда е достатъчно добре подготвен (47%), поради което и критиките не рефлектират единствено върху кабинета, а засягат основно представителите на фонда. Отстъплението обаче от предварително обявени позиции, успоредно с отсъствието на цялостна визия за механизмите, чрез които ще се стимулира бизнеса, може много бързо да обърне посоката на критиката и да постави под прицел както икономическия екип, така и правителството като цяло. А това едва ли би могло да се нарече "добър сигнал за инвеститорите".


Данните са от национално представително проучване на социологическа агенция Алфа Рисърч проведено от 6 до 13 октомври 2001г. по поръчка на вестник Капитал.