Политическата почтеност стартира с аванс 16%

Боряна Димитрова

Избраното на 24 юни 2001 година 89-то българско правителство е съставено от неизвестни на обществото (46%) политически неопитни хора (34%), но затова пък добри професионалсти (55%), будещи слаби съмнения, че представляват интересите на определени политически групировки (5%) и ползващи се с аванс от 16% абсолютен кредит на доверие за почтеност.Това са първите впечатления на общественото мнение от кабинета на Симеон Сакс Кобургготски само дни, след като той беше гласуван от парламента. Единодушие в обществото цари единствено по отношение професионализма на преобладаващата част от членовете в новото правителство. По всяка вероятност това е най-силното внушение, което водещите фигури в него са излъчвали в публичното пространство през последните седмици. Защото неизвестността не е попречила на преобладаващата част от анкетираните да дадат висока оценка за кабинета по критерия "професионализъм", но ги е възпряла да определят тези професионалисти и като "почтени" хора. Фактът, че едва 16 на сто от хората свързват качеството "почтеност" с новите министри съвсем не означава, че всички останали са на противното мнение. Означава само, че от всички възможни кредити, обществото е най-малко склонно да даде в аванс именно морален кредит на доверие. Неопитността, неизвестността, грешките дори могат да бъдат простени, непочтеността - не.

Точно тук е едно от най-големите предизвикателства пред новото българско правителство. Оценявано в своята цялост като "силно", то се сблъсква с висока доза скептицизъм по въпроса за реализацията на първата стъпка от предизборната кампания - "почтеност във всичко". Изключителната болезненост на общественото мнение по въпроса може да предизвика много бързи реакции както в позитивна, така и в негативна посока.

Освен конкретните действия на министрите, които със сигурност ще бъдат следени "под лупа", немаловажна роля за позицията на гражданите към кабинета ще има и политическото поведение на самите партии. За момента правителството се идентифицира основно като форма на коалиция между НДСВ, ДПС и БСП. И ако реакциите на симпатизантите на първите две партии са в синхрон с позициите на техните ръководства, то доста по различно стоят нещата с "червените" симпатизанти. 38% от тях, в противовес на официалната позиция на партията, припознават правителството като "свое", а 48% очакват то да бъде "силно". От своя страна, всеки трети представител на "синия" електорат дава положителна оценка за състава на новия кабинет, макар и като цяло негативните оценки в него да преобладават (45%). Тези разминавания между партии и симпатизанти подсказват още отсега, че със строги морални критерии ще бъдат съдени не само управляващите, но и опозицията. Последната, за да завоюва обществено доверие ще се нуждае от значително по-сериозни интелектуални ресурси, от подемането на познатия шлагер "знае(х)м(е) си, че един ден и вие ще се провалите".

Данните са от експресно, представително за пълнолетното население на столицата проучване на Социологическа агенция АЛФА РИСЪРЧ, проведено в периода 23-26 юли, по поръчка на вестник Капитал.