Възможните изненади на изборите

Станислав Стоянов

Три дни преди изборите обществените нагласи се запазват, неизвестните - също.

Първата неизвестна е изборната активност. От 50% през март твърдо решилите да гласуват българи нараснаха постепенно до малко над 70% в началото на юни. Подобна активност е чувствително по-висока от активността на последните избори - и парламентарните от 1997г., и изборите за местна власт от 1999 г. Но същевременно е по-ниска от активността през 1994 г., което я прави напълно възможна. Активността на избирателите е от голямо значение, защото може да реши съдбата на малките партии и да повлияе дяловете на големите.

Понастоящем вероятността ДПС да влезе в бъдещия парламент е най-голяма. От останалите формации шанс запазва и коалицията Гергьовден/ ВМРО. Но съдбата на малките партии освен от активността зависи и от настроенията на избирателите. Опитът от предходни парламентарни избори показва, че са възможни два сценария - гласовете за малки формации се концентрират в няколко имена, които в крайна сметка влизат в народното събрание. Такъв е примерът от 1997г., когато в парламента попаднаха и БББ, и БЕЛ. Възможен е обаче и друг вариант - гласовете за други партии се разпиляват между тях, което ги оставя съвкупно извън парламента. Това е случаят от 1991 г. Да се регистрира и определени с точност кой от сценариите ще се разиграе понастоящем е извън техническите възможности на социологическите проучвания.

Трите основни формации запазват разликите помежду си. НДСВ се стабилизира около 33%, което се дължи и на по-малкото разпръсване (в сравнение с предходния месец) на гласовете за него към другите две формации носещи в заглавието си името Симеон ІІ. Доколко обаче движението е успяло да популяризира бюлетината си ще се разбере на самите избори. А грешките на неговите избиратели, съчетани с евентуална по-ниска активност от сега заявяваната, теоретично биха могли да вкарат в парламента някоя от въпросните две коалиции.Каква би била картината в изборния ден, ако настоящите нагласи се запазят и ако активността е около 70% от всички избиратели в страната? НДСВ ще бъде първа сила в парламента с шанс да доближи абсолютно мнозинство, но без да го постигне. В голяма степен това ще зависи и от резултатите на споменатите малки формации и възможността им да спечелят достатъчно гласове, за да влязат в парламента. ОДС и БСП се очертават като втора и трета сила съответно. А четвъртата сигурна формация в следващото народно събрание е ДПС.

Данните са от представително за пълнолетното население на страната проучване проведено от агенция АЛФА РИСЪРЧ в периода 8-13 юни 2001 година. По домовете им чрез пряко стандартизирано интервю са анкетирани 1111 пълнолетни граждани, подбрани по метода на квота.