...And Justice For All*

Станислав Стоянов

Различни проучвания на общественото мнение през последните месеци все по-ясно показват скепсиса обхванал сънародниците ни, когато се касае до политика, политически партии и дейност на част от официалните институции. Все по-малко хора вярват в смисъла на политическото участие - било то на избори или между тях - в смисъла на гражданската активност. Не по-голям е и делът на ентусиастите, за които промяна в полза на цялото общество (по един или друг въпрос) може да се постигне чрез широк обществен натиск. Оказва се обаче, че това не е валидно когато става въпрос за съдебната система. Иначе казано за съдбата на всеки един гражданин и правото му да получи справедливост.

За последните десет години в обществото твърдо се сложи мнението, че правосъдието у нас не работи, че на него не може да се разчита. И въпреки, че критерий за негативно обществено мнение винаги е било отношението към ефективността на парламента и народните представители, точно институциите на правораздаването набират най-голям пасив. И ако разочарованието от работата на другите две власти влече пасивност и гражданска резервираност към цялостния политически процес в страната, то при правораздаването това не е така. Едва един от всеки четирима жители на столицата твърди, че не се интересуват от работата на съдебната система (28%). Всеки втори (57%) се интересува живо, но не разполага с достатъчно информация; като достатъчно информирани в това отношение се възприемат едва 14% от интервюираните.

Само един от всеки десет столичани е на мнение, че съдът работи добре и няма необходимост от дебат около неговата дейност, абсолютно същото е и мнението за прокуратурата. По-голяма част от интервюираните (44%) искат широко обществено разискване около прокуратура и съд, за да се подобри дейността им. Подобен дял от хората (41%) не очакват след такъв дебат да настъпи особена промяна, но въпреки това са на мнение, че той трябва да се състои. В противен случай прокуратурата ще продължава да се мисли като най-безконтролната (след депутатите) обществена инстанция.

Последното, с което ще се примири българинът (а вероятно и всеки човек по света) е невъзможността да получи справедливост. При това справедливост за всички - в това число и за представителите на Темида.

Данните са от представително за пълнолетното население на столицата проучване, проведено в периода 05-08 март 2001г. от агенция АЛФА РИСЪРЧ (за улеснение на данъчните адресът на агенцията: ул. Раковски 82, ет.4, ап. 13).


*"And Justice For All" - "...И справедливост за всички"