?>

Електорални нагласи в София

Октомври, 2023

Характеристики на проучването

Експресното проучване за София е проведено в периода 21 – 24 октомври  2023г. от Алфа Рисърч, по поръчка на БТВ. Изследването е представително за пълнолетното население с право на глас за Местни избори 2023г. в столична община. Използвана е стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Анкетирани са 800 граждани. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю по домовете с таблети и чрез телефонно интервю.