?>

02 Април 2023: Демографски профил на гласувалите на изборите за Народно събрание

Април, 2023

Избори за Народно събрание, 02 Април 2023

Данни на социологическа агенция Алфа Рисърч за демографския профил на гласувалите граждани