?>

Социологическа агенция Алфа Рисърч публикува информация за медиите, с които ще работи в изборния ден на 2 април 2023 г.

Съгласно т. 16 от решение № 1743-НС от 8 март 2023 г. на Централната избирателна комисия "Социологическите агенции, регистрирани за извършване на проучване „на изхода“ са длъжни да публикуват на интернет страницата си информация за всички медии, на които предоставят резултати от допитванията и проучванията в изборния ден."

Социологическа агенция Алфа Рисърч има сключени договори с Българската национална телевизия и BTV. Най-интересното от изборния ден – избирателна активност, а след 20ч. резултатите от проучванията “exit poll” и паралелно преброяване - можете да проследите по двете телевизии, както и на интернет страницата на агенцията.