?>

Година след руската агресия в Украйна: какви са уроците?

Февруари, 2023

Годината, през която Европа и светът преживяваха шока от нападението на Русия над Украйна, станахме свидетели на безпрецедентни промени – в международните отношения, в солидарността между страните, в съпричастността на обикновените граждани, в преосмислянето на понятията за сигурност и гаранции за мир.

Експресно национално представително проучване на Алфа Рисърч, проведено в периода 18 – 22 февруари сред 900 пълнолетни граждани от цялата страна, интервюирани по домовете им чрез пряко стандартизирано интервю с таблети показва, че за нас, българите, най-важните уроци, които трябва да научим, са за необходимостта от  общи единни действия, както  на Европа, така и вътре в България.

51% смятат, че Европа трябва да действа единно срещу всяка агресия и война. Според 48% е необходимо Европейският съюз да изгради стратегия за превенция на подобни военни конфликти.

Фокус върху българската позиция поставят около 40 на сто от анкетираните. 43% заявяват, че е належащо българските партии и институции да изработят единна позиция към войната и санкциите срещу Русия. За 40 на сто България трябва да диверсифицира енергийните си доставки, за да не бъде зависима от Русия.

Активната хуманитарна помощ, която правителства и обикновени граждани вече оказаха на бягащите от войната оставя този въпрос малко по-назад в предпочитанията, сред вече научените уроци. Изрично го посочват 34% от запитаните. 31% са на мнение, че Европа трябва да продължи да оказва военна помощ на Украйна, за да не се разпространи войната и в други държави.

Едва 9 на сто смятат, че европейските страни трябва да отстъпят пред правото на силата и да изпълнят исканията на Русия.