Нашата мисия

 
 
Вие стартирате нов проект или  продукт, разработвате рекламна концепция или бизнес стратегия, стремите се да разберете гражданите и потребителите. Изправени сте пред проблем, или пред избор как да превърнете вашите усилия в успешен резултат. 
 
 

Нашата мисия е да ви помогнем да намерите най-доброто решение.

Алфа Рисърч се е утвърдила с изключителната прецизност на своите данни и с високата прогностична стойност на своите анализи. Но ние винаги правим крачка напред – целта ни е  да стигнем до корена на проблема, с който се сблъсквате. Защото знаем, че нещата не винаги са това, което изглеждат; че грешно поставеният проблем води го грешно решение. Нашата сила е в изграденият ни опит и умения да анализираме спецификата на всеки конкретен казус, а чрез постиженията на най-новите изследователски методи да ви предлагаме точните работещи решения. 
 
Екипът на Алфа Рисърч се ръководи от ценностите на свободната изследователска дейност, осъществяваща се в конкурентна бизнес среда: обективност, почтеност, респект към всеки човек, постоянно професионално развитие, решения, основани на достоверни данни и задълбочени анализи, методологическа прецизност и новаторски дух. 
 

Алфа Рисърч - успешни решения, основани на познание, професионализъм и иновации