Кариери

 

НОВА ВЪЗМОЖНОСТ 

  • Интервюери за град София – агенцията набира сътрудници – интервюери за град София. Ако проявявате интерес, можете да се свържете с нас на телефон 02/ 983 60 67  или на имейл p.valchev@alpharesearch.bg .  Лице за контакт: Павел Вълчев

 

  • Участие във фокус групи – ако имате желание да участвате в организираните от агенцията фокус групи, моля да попълните кратка анкета на този линк http://survey.m-real.net/index.php?sid=32698&lang=bg. Това гарантира, че ще ви включим в нашата база данни и при възникнала необходимост ще се свържем с вас.

 
 
 
Алфа Рисърч предлага три опции за професионално развитие: 
 
  • Изследователи – в момента нямаме свободни работни места; Ако обаче желаете да представите своята кандидатура, можете да я изпратите на headoffice@alpharesearch.bg, на вниманието на Геновева Петрова. При разширяване на нашата дейност, с готовност ще я разгледаме.
     
  • Интервюери – ако желаете да работите като сътрудник – интервюер на агенцията, изпращайте своите заявки на headoffice@alpharesearch.bg, на вниманието на Павел Вълчев.
     
  • Стажантски програми – едномесечни летни стажове (юни - септември). Местата са ограничени. Ако искате да кандидатствате за стажантска програма, моля изпратете своята кандидатура на headoffice@alpharesearch.bg, на вниманието на Ваня Георгиева.